ENGWE® AutoriseretDanmark-distributør. Engwe Butikken byder dig velkommen. ♡

Garanti

1. Introduktion

1.1 Vi forstår, at du fra tid til anden kan opleve problemer med din enhed inden for den dato, hvor garantien dækkes.

1.2 Vi har oprettet denne politik for at give dig mulighed for at få en enhed i perfekt stand under passende omstændigheder.

1.3 Denne politik gælder for alle vores kunder, uanset deres geografiske placering.

1.4 Denne politik gælder for alle ordrer afgivet via vores hjemmeside.

2. Garanti og service

2.1 Garantien er gældende, når det modtagne produkt ikke fungerer upåklageligt eller ikke har de funktioner, der er angivet i garantikortet eller reklamemeddelelsen, eller når en produktfejl opstår inden for de første 12 måneder fra købsdatoen. Sælger forpligter sig til, at fejlene bliver rettet i overensstemmelse med pkt. 5.3, eller rettet i overensstemmelse med pkt. 5.4.

2.2 Sælgeren vil behandle spørgsmålene i afsnit 5.4 inden for 45 dage efter den dag, vi modtager dit returnerede produkt. Sælgeren sender en reservedel af afsnit 5.3 inden for 7 dage efter at have identificeret problemet.

2.3 Undlader sælger at give køber en løsning inden for 45 dage, erstatter sælger varen med et identisk, nyt og fejlfrit produkt uden beregning.

2.4 Sælger yder garanti for alle produkter. Garantien for helt elektriske køretøjer gælder for batteriet, elektroniske komponenter og motorer. Chassis og karrosseri er ikke dækket af garantien. Heller ikke dele, der er udsat for slid (såsom dæk, lygter osv.). Garantien tages ikke i betragtning, når det drejer sig om mekaniske skader på apparatet eller skader, der stammer fra mekaniske skader på apparatet. Manglende overholdelse af brugs-, opbevarings- og vedligeholdelsesvejledningen kan medføre udelukkelse af garantien.

2.5 Garantien udelukker ikke forbrugerens rettigheder som følge af sælgers ansvar for produktfejl.

3. Garantierklæring

3.1 Sælger erklærer:

(a) at produktet vil fungere upåklageligt i løbet af den 12-måneders garantiperiode, når det bruges i overensstemmelse med dets formål og brugsanvisning,

(b) at sælgeren på din anmodning inden for garantiperioden og godkendt garantianmodning sørger for fjernelse af fejl og mangler på produktet for egen regning.

c) at sælgeren ikke er kvalificeret til at foretage en teknisk vurdering vedrørende mulige mangler og dermed ikke kan beslutte at udskifte produktet uden udtalelse fra importørens tekniske service.

(d) garanterer kvalitet eller fejlfri drift i garantiperioden, som begynder, når varerne leveres til forbrugeren.

3.2 Garantibetingelserne er:

(a) når du foretager en garantianmodning, skal du indsende ordrenummeret, et certificeret garantikort, den originale købsfaktura (eller en kopi af begge);
– at produktet ikke er blevet manipuleret af en person, der ikke har bemyndigelse til at gøre det;
– at køberen (brugeren) har håndteret og brugt enheden i henhold til vedlagte instruktioner:

(b) køber skal rapportere synlige fejl på enheden inden for 8 dage efter købet;

(c) kun i garantiperioden Engwe's teknikere er det autoriserede servicecenter for spørgsmål fra afsnit 5.4;
– at garantimærkaterne og pakningerne ikke er beskadigede eller fjernet;
– Batteriet oplades og aflades mindst hver 30. dag.

(d) i garantiperioden er ethvert servicecenter eller bruger autoriseret til vedligeholdelse af lette problemer fra afsnit 5.3;

(e) det anklagede problem inden for 12 måneder efter datoen for modtagelse af produktet,

4. Garantien gælder ikke:

4.1 Garantiservicen gælder ikke for dele, der er udsat for slid og ydre påvirkninger (slanger, kappe, dæk, lejer...).

4.2 Der tages heller ikke hensyn til garantien på grund af forkert indstilling og håndtering af apparatet, mekaniske fejl, mangler som følge af uprofessionel, uagtsom håndtering af produktet, eventuelt uautoriseret indgreb i apparatet, hvis fejlen er opstået på grund af brug af uegnede forbrugsvarer, hvis uoriginale dele var installeret i enhedens dele, på grund af for høj spænding af elektrisk strøm, force majeure, lynnedslag, batteridræning, forkert rengøring af produkter eller dets dele og indtrængen af ​​væske i enheden.

4.3 Inden apparatet afleveres til service, skal det renses for alle urenheder.
I tilfælde af ukorrekt brug, brug af magt og indgreb, der ikke er udført af en autoriseret service, gælder garantien ikke. Denne garanti begrænser ikke dine juridiske rettigheder.

4.4 Produktet er udelukkende beregnet til personlig brug og ikke til kommercielle formål.

5. Garantiproces:

5.1 For at drage fordel af dine rettigheder i henhold til denne politik, skal du kontakte os for at få et returautorisationsnummer og derefter placere en dækseddel med angivelse af dette nummer på produktet. Udfyld dette dokument, underskriv det og send det til os over kontaktformular eller e-mail.
- Download (.pdf) garantikravsformular

5.2 i garantikravsformularen skal du udfylde følgende oplysninger: købsdato, ordrenummer, model af varen, detaljeret beskrivelse af fejlen, navn, efternavn, adresse og telefonnummer, eller udfyld formularen i sin helhed .

5.3 på grund af enhedens art og onlinekøb vil nemme reparationer, der anslås at tage 10 – 30 minutter, blive løst ved at sende en gratis reservedel til købers adresse med videoinstruktioner om, hvordan man udskifter den del, der forårsager problemer . Derudover refunderes 30,00DanmarkR til køber. Sådanne reparationer består af, men er ikke begrænset til;

(a) udskiftning af led-lys foran, baglys, pedaler, bremsegreb, for- og bagskærme, støtteben, skærmholdere, batteriholder, håndsving,

(b) justering af gearskifter, bremsekraft, styr, hastighedsbegrænsning/ displayenhed/ ODO,

(c) udskiftning af displayenhed, displaycontroller, controllerenhed, gashåndtag, batteristik, for-/midter-/bagaksler, forgaffel

5.4 alle funktionsfejl, der ikke er dækket af afsnit 5.3, og som anses for problemer, der er svære at rette, vil udelukkende blive repareret af serviceteamet på engwe.net. Ved at afhente cyklen på købers adresse, reparere den ind Engwe's servicecenter og sende det i perfekt stand tilbage til køberen, gratis. Sådanne reparationer består af, men er ikke begrænset til;

(a) udskiftning af batterikredsløbet, batteriopladningsporten, strømmajs, bageste motornav med indvendige elementer,

(b) udskiftning af friløbskassetter, pedelec-sensorer,

5.5 sælger, efter aftale med køber, tilrettelægger afhentning af produktet på købers adresse for spørgsmål under punkt 5.4. Køber er forpligtet til omhyggeligt at pakke varerne i overensstemmelse med punkt 6. og gøre dem klar til afhentning. Afhentning foretages af den aftalte kurerservice.

5.6 sælger eller den autoriserede servicetekniker undersøger varen og afgør, om det er en reparation inden for garantien eller en anden reparation

5.7 informerer kunden herom rettidigt

6. Instruktioner for korrekt indsendelse af pakken

6.1 Enheden skal pakkes godt og forsvarligt ind, så den ikke beskadiges under transporten. Pak den i den originale emballage eller anden passende og stødsikker emballage. Budtjenesten kender ikke pakkens indhold, så nogle gange håndteres pakken groft. For at undgå beskadigelse af produktet er det nødvendigt at beskytte enheden inde i pakken med en blød film, så den ikke beskadiges, selv i tilfælde af fald eller hård håndtering. Indholdet skal være i en papkasse, hvori forsendelsens indhold skal adskilles mellem karton med honeycomb, bølgepap eller polyvinyl med bobler, og kassens indhold skal fyldes. Pakken skal pakkes og beskyttes i det omfang, indholdet kan modstå et fald fra selen, hvilket vil sige et fald fra 1m.

6.2 Sælger påtager sig intet ansvar for skader, der er opstået under transporten af ​​enheden og anses for at være opstået, før enheden blev sendt til service.

6.3 Vi anbefaler, at du tager et billede af emballagen, inden du indsender pakken. Afsenderen af ​​pakken er ansvarlig for skader forårsaget af forkert emballering eller utilstrækkelig beskyttelse af enheden inde i pakken.

6.4 Koordiner den nøjagtige dato for afhentning af produktet med tjenesten. Er der tale om en enhed inden for garantiperioden, og godkendt garanti, dækkes portoen af Engwe.net.

6.5 Porto for reparationer uden for garantien eller ikke godkendt garanti faktureres kunden. Hvis enheden ikke længere er under garanti, opkræves et enhedsinspektionsgebyr på 35,00 € og porto i begge retninger, i samme beløb som den oprindeligt opkrævede forsendelsesomkostning.

fejl: Ups! Ingen stjæle. Kontakt os for tilladelse.
ENGWE Online butik | Køb EP2 Pro & 750W Engine Pro
Logo
Sammenlign varer
  • I alt (0)
Sammenlign
6
Indkøbsvogn