Privatlivspolitik

1. Introduktion

1.1 Vi er forpligtet til at beskytte privatlivets fred for vores hjemmesidebesøgende, servicebrugere, individuelle kunder og kundepersonale.

1.2 Denne politik gælder, hvor vi optræder som dataansvarlig med hensyn til sådanne personers personlige data; med andre ord, hvor vi bestemmer formålene og midlerne til behandlingen af ​​disse personoplysninger.

1.3 Vores hjemmeside inkorporerer privatlivskontrol, som påvirker, hvordan vi behandler dine personlige data. Ved at bruge privatlivskontrollerne kan du angive, om du ønsker at modtage direkte markedsføringskommunikation og begrænse indsamling, deling og offentliggørelse af dine personlige data. Du kan få adgang til privatlivskontrol via dine kontoindstillinger.

1.4 Vi bruger cookies på vores hjemmeside. I det omfang disse cookies ikke er strengt nødvendige for leveringen af ​​vores hjemmeside og tjenester, vil vi bede dig om at give samtykke til vores brug af cookies, når du første gang besøger vores hjemmeside.

1.5 I denne politik henviser "vi", "os" og "vores" til vores virksomhed. For mere information om os, se afsnit 13.

2. De personlige data, som vi indsamler

2.1 I dette afsnit 2 har vi angivet de generelle kategorier af personoplysninger, som vi behandler, og i tilfælde af personoplysninger, som vi ikke har fået direkte fra dig, oplysninger om kilden og specifikke kategorier af disse data.

2.2 Vi kan behandle data, der gør det muligt for os at komme i kontakt med dig (“kontaktdata“). Kontaktoplysningerne kan omfatte dit navn, e-mailadresse, telefonnummer, postadresse og/eller kontoidentifikatorer på sociale medier. Kilden til kontaktdataene er dig og/eller din arbejdsgiver. Hvis du logger ind på vores hjemmeside ved hjælp af en social mediekonto, vil vi indhente elementer af kontaktdataene fra den relevante sociale mediekontoudbyder.

2.3 Vi kan behandle dine webstedsbrugerkontodata (“konto data“). Kontodataene kan omfatte din konto-id, navn, e-mailadresse, virksomhedsnavn, kontooprettelse og -ændringsdatoer, webstedsindstillinger og markedsføringspræferencer. Hvis du logger ind på vores hjemmeside ved hjælp af en social mediekonto, indhenter vi elementer af kontodataene fra den relevante udbyder af sociale medier.

2.4 Vi kan behandle oplysninger vedrørende transaktioner, herunder køb af varer og/eller tjenester, som du indgår med os og/eller via vores hjemmeside (“transaktionsdata“). Transaktionsdataene kan omfatte dit navn, dine kontaktoplysninger, dine betalingskortoplysninger (eller andre betalingsoplysninger) og transaktionsoplysningerne. Kilden til transaktionsdataene er dig og/eller vores betalingstjenesteudbyder.

2.5 Vi kan behandle oplysninger indeholdt i eller relateret til enhver kommunikation, som du sender til os, eller som vi sender til dig (“kommunikationsdata“). Kommunikationsdataene kan omfatte kommunikationsindholdet og metadataene forbundet med kommunikationen. Vores hjemmeside vil generere metadata forbundet med kommunikation foretaget ved hjælp af hjemmesidens kontaktformularer.

2.6 Vi kan behandle data om din brug af vores hjemmeside og tjenester (“brugsdata“). Brugsdataene kan omfatte din IP-adresse, geografiske placering, browsertype og version, operativsystem, henvisningskilde, besøgslængde, sidevisninger og webstedsnavigationsstier samt information om timing, hyppighed og mønster for din tjenestebrug. Kilden til brugsdataene er vores analysesporingssystem.

3. Formål med behandlingen og retsgrundlag

3.1 I dette afsnit 3 har vi angivet de formål, som vi må behandle personoplysninger til, og det juridiske grundlag for behandlingen.

3.2    Produktion – Vi kan behandle dine personoplysninger med henblik på drift af vores hjemmeside, behandling og opfyldelse af ordrer, levering af vores tjenester, levering af vores varer, generering af fakturaer, regninger og anden betalingsrelateret dokumentation og kreditkontrol. Retsgrundlaget for denne behandling er vores legitime interesser, nemlig korrekt administration af vores hjemmeside, tjenester og forretning.

3.3    Publikationer – Vi kan behandle kontodata med det formål at offentliggøre sådanne data på vores hjemmeside og andre steder gennem vores tjenester i overensstemmelse med dine udtrykkelige instruktioner. Retsgrundlaget for denne behandling er samtykke.

3.4    Relationer og kommunikation – Vi kan behandle kontaktdata, kontodata, transaktionsdata og/eller kommunikationsdata med det formål at administrere vores relationer, kommunikere med dig (undtagen kommunikation med henblik på direkte markedsføring) via e-mail, SMS, post, telefon, yde supporttjenester og klagebehandling. Retsgrundlaget for denne behandling er vores legitime interesser, nemlig kommunikation med vores hjemmesidebesøgende, servicebrugere, individuelle kunder og kundepersonale, vedligeholdelse af relationer og korrekt administration af vores hjemmeside, tjenester og forretning.

3.5    Direkte marketing – Vi kan behandle kontaktdata, kontodata og/eller transaktionsdata med det formål at skabe, målrette og sende direkte markedsføringskommunikation via e-mail, SMS, post og kontakte telefonisk til markedsføringsrelaterede formål. Retsgrundlaget for denne behandling er samtykke.

3.6    Forskning og analyse – Vi kan behandle brugsdata og/eller transaktionsdata med det formål at undersøge og analysere brugen af ​​vores hjemmeside og tjenester, samt undersøge og analysere andre interaktioner med vores virksomhed. Retsgrundlaget for denne behandling er samtykke.

3.7    Journalføring – Vi kan behandle dine personoplysninger med det formål at skabe og vedligeholde vores databaser, sikkerhedskopier af vores databaser og vores forretningsregistre generelt. Retsgrundlaget for denne behandling er vores legitime interesser, nemlig at sikre, at vi har adgang til alle de oplysninger, vi har brug for for korrekt og effektivt at drive vores forretning i overensstemmelse med denne politik.

3.8    Sikkerhed – Vi kan behandle dine personoplysninger med henblik på sikkerhed og forebyggelse af svindel og anden kriminel aktivitet. Retsgrundlaget for denne behandling er vores legitime interesser, nemlig beskyttelsen af ​​vores hjemmeside, tjenester og forretning og beskyttelse af andre.

3.9    Forsikring og risikostyring – Vi kan behandle dine personoplysninger, hvor det er nødvendigt med det formål at opnå eller opretholde forsikringsdækning, håndtering af risici og/eller indhente professionel rådgivning. Retsgrundlaget for denne behandling er vores legitime interesser, nemlig korrekt beskyttelse af vores virksomhed mod risici.

3.10  Retskrav – Vi kan behandle dine personoplysninger, hvor det er nødvendigt for at fastlægge, udøve eller forsvare retskrav, uanset om det er i retssager eller i en administrativ eller udenretslig procedure. Retsgrundlaget for denne behandling er vores legitime interesser, nemlig beskyttelse og hævdelse af vores juridiske rettigheder, dine juridiske rettigheder og andres juridiske rettigheder.

3.11  Lovoverholdelse og vitale interesser – Vi kan også behandle dine personoplysninger, hvor en sådan behandling er nødvendig for at overholde en juridisk forpligtelse, som vi er underlagt, eller for at beskytte dine vitale interesser eller en anden fysisk persons vitale interesser.

4. Udlevering af dine personlige data til andre

4.1 Vi kan videregive dine personoplysninger til vores speditører og forsendelsespartnere i det omfang, det er rimeligt nødvendigt med henblik på at opnå eller opretholde effektive leveringer af varer.

4.2 Dine personlige data, der opbevares i vores webstedsdatabase, vil blive gemt på vores hostingtjenesteudbyderes servere.

4.3 Finansielle transaktioner relateret til vores hjemmeside og tjenester kan håndteres af vores betalingstjenesteudbydere. Vi deler kun transaktionsdata med vores betalingstjenesteudbydere i det omfang, det er nødvendigt med henblik på at behandle dine betalinger, refundere sådanne betalinger og behandle klager og forespørgsler vedrørende sådanne betalinger og tilbagebetalinger. Du kan finde information om betalingstjenesteudbydernes privatlivspolitikker og -praksis på https://www.paypal.com/uk/webapps/mpp/ua/useragreement-full

4.4 Ud over de specifikke videregivelser af personoplysninger, der er angivet i dette afsnit 5, kan vi videregive dine personoplysninger, hvor en sådan videregivelse er nødvendig for at overholde en juridisk forpligtelse, som vi er underlagt, eller for at beskytte dine vitale interesser eller en anden fysisk persons vitale interesser. Vi kan også videregive dine personoplysninger, hvor en sådan videregivelse er nødvendig for etablering, udøvelse eller forsvar af retskrav, hvad enten det er under retssager eller i en administrativ eller udenretslig procedure.

5. Internationale overførsler af dine personlige data

5.1 I dette afsnit 5 giver vi oplysninger om de omstændigheder, hvorunder dine personlige data kan blive overført til et tredjeland i henhold til UK og/ellerDanmark's databeskyttelseslovgivning.

5.2 Hostingfaciliteterne for vores hjemmeside er beliggende iDanmark. De kompetente databeskyttelsesmyndigheder har foretaget en tilstrækkelighedsafgørelse med hensyn til databeskyttelseslovene i hvert afDanmark-landene.

5.3 Du anerkender, at personlige data, som du indsender til offentliggørelse via vores hjemmeside eller tjenester, kan være tilgængelige via internettet rundt om i verden. Vi kan ikke forhindre andres brug (eller misbrug) af sådanne personlige data.

6. Opbevaring og sletning af personlige data

6.1 Dette afsnit 6 beskriver vores datalagringspolitikker og -procedurer, som er designet til at hjælpe med at sikre, at vi overholder vores juridiske forpligtelser i forhold til opbevaring og sletning af personlige data.

6.2 Personoplysninger, som vi behandler til et eller flere formål, må ikke opbevares længere end nødvendigt til det eller de formål.

6.3 Vi opbevarer dine personlige data som følger:

(a) kontaktdata vil blive opbevaret i en minimumsperiode på 1 år efter datoen for den seneste kontakt mellem dig og os, og i en maksimal periode på 3 år efter denne dato;

(b) kontodata vil blive opbevaret i en periode på mindst 1 år efter datoen for lukning af den relevante konto og i en periode på højst 3 år efter denne dato;

(c) transaktionsdata vil blive opbevaret i en periode på mindst 1 år efter datoen for transaktionen og i en periode på højst 3 år efter denne dato;

(d) kommunikationsdata vil blive opbevaret i en periode på mindst 1 år efter den pågældende kommunikationsdato og i en periode på højst 3 år efter denne dato; og

(e) brugsdata vil blive opbevaret i 1 år efter indsamlingsdatoen.

6.4 Uanset de øvrige bestemmelser i dette afsnit 6, kan vi opbevare dine personoplysninger, hvor en sådan opbevaring er nødvendig for at overholde en juridisk forpligtelse, som vi er underlagt, eller for at beskytte dine vitale interesser eller en anden fysisk persons vitale interesser.

7. Dine rettigheder

7.1 I dette afsnit 7 har vi listet de rettigheder, du har i henhold til databeskyttelsesloven.

7.2 Dine hovedrettigheder i henhold til databeskyttelsesloven er:

(A)    retten til adgang - du kan bede om kopier af dine personlige data;

(B)    retten til afhjælpning - du kan bede os om at rette unøjagtige personlige data og udfylde ufuldstændige personlige data;

(C)    retten til sletning - du kan bede os om at slette dine personlige data;

(D)    retten til at begrænse behandlingen - du kan bede os om at begrænse behandlingen af ​​dine personlige data;

(E)    retten til at gøre indsigelse mod behandlingen - du kan gøre indsigelse mod behandlingen af ​​dine personlige data

(F)     retten til dataportabilitet - du kan bede om, at vi overfører dine personlige data til en anden organisation eller til dig;

(G)    retten til at klage til en tilsynsmyndighed - du kan klage over vores behandling af dine personlige data; og

(H)    retten til at trække samtykke tilbage - i det omfang det juridiske grundlag for vores behandling af dine personlige data er samtykke, kan du trække dette samtykke tilbage.

7.3 Disse rettigheder er underlagt visse begrænsninger og undtagelser. Du kan lære mere om de registreredes rettigheder ved at besøge https://edpb.europa.eu/our-work-tools/general-guidance/gdpr-guidelines-recommendations-best-practices_en og https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-data-protection/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/individual-rights/.

7.4 Du kan udøve enhver af dine rettigheder i forhold til dine personlige data ved skriftlig meddelelse til os ved hjælp af kontaktoplysningerne angivet nedenfor.

8. Om cookies

8.1 En cookie er en fil, der indeholder en identifikator (en streng af bogstaver og tal), der sendes af en webserver til en webbrowser og gemmes af browseren. Identifikationen sendes derefter tilbage til serveren, hver gang browseren anmoder om en side fra serveren.

8.2 Cookies kan være enten "vedvarende" cookies eller "session" cookies: en vedvarende cookie vil blive gemt af en webbrowser og vil forblive gyldig indtil dens fastsatte udløbsdato, medmindre den slettes af brugeren før udløbsdatoen; en sessionscookie vil på den anden side udløbe ved slutningen af ​​brugersessionen, når webbrowseren lukkes.

8.3 Cookies må ikke indeholde nogen information, der personligt identificerer en bruger, men personlige data, som vi gemmer om dig, kan være knyttet til de oplysninger, der er gemt i og hentet fra cookies.

9. Cookies, som vi bruger

9.1 Vi bruger cookies til følgende formål:

(A)    autentificering og status – vi bruger cookies til at identificere dig, når du besøger vores hjemmeside, og når du navigerer på vores hjemmeside, og for at hjælpe os med at afgøre, om du er logget ind på vores hjemmeside;

(B)    indkøbskurv – vi bruger cookies til at vedligeholde din indkøbskurvs tilstand, mens du navigerer på vores hjemmeside;

(C)    Tilpasning – vi bruger cookies til at gemme oplysninger om dine præferencer og til at tilpasse vores hjemmeside til dig;

(D)    sikkerhed – vi bruger cookies som et element i de sikkerhedsforanstaltninger, der bruges til at beskytte brugerkonti, herunder at forhindre svigagtig brug af loginoplysninger, og for at beskytte vores hjemmeside og tjenester generelt;

(E)    reklame – vi bruger cookies til at hjælpe os med at vise annoncer, der vil være relevante for dig;

(F)     analyse - vi bruger cookies til at hjælpe os med at analysere brugen og ydeevnen af ​​vores hjemmeside og tjenester; og

(G)    cookie samtykke - vi bruger cookies til at gemme dine præferencer i forhold til brugen af ​​cookies mere generelt.

10. Cookies brugt af vores tjenesteudbydere

10.1 Vores tjenesteudbydere bruger cookies, og disse cookies kan blive gemt på din computer, når du besøger vores hjemmeside.

10.2 Vi bruger Google Analytics. Google Analytics indsamler information om brugen af ​​vores hjemmeside ved hjælp af cookies. De indsamlede oplysninger bruges til at lave rapporter om brugen af ​​vores hjemmeside. Du kan finde ud af mere om Googles brug af oplysninger ved at besøge https://www.google.com/policies/privacy/partners/ og du kan gennemse Googles privatlivspolitik på https://policies.google.com/privacy.

11. Håndtering af cookies

11.1 De fleste browsere giver dig mulighed for at nægte at acceptere cookies og at slette cookies. Metoderne til at gøre det varierer fra browser til browser og fra version til version. Du kan dog få opdateret information om blokering og sletning af cookies via disse links:

(A)    https://support.google.com/chrome/answer/95647 (Chrome);

(B)    https://support.mozilla.org/en-US/kb/enhanced-tracking-protection-firefox-desktop (Firefox);

(C)    https://help.opera.com/en/latest/security-and-privacy/ (Opera);

(D)    https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies (Internet Explorer);

(E)    https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac (Safari); og

(F)     https://support.microsoft.com/en-gb/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy (Kant).

11.2 Blokering af alle cookies vil have en negativ indvirkning på mange websteders anvendelighed.

11.3 Hvis du blokerer cookies, vil du ikke være i stand til at bruge alle funktionerne på vores hjemmeside.

12. Ændringer

12.1 Vi kan opdatere denne politik fra tid til anden ved at offentliggøre en ny version på vores hjemmeside.

12.2 Du bør tjekke denne side lejlighedsvis for at sikre, at du er tilfreds med eventuelle ændringer i denne politik.

12.3 Vi kan underrette dig om væsentlige ændringer af denne politik via e-mail.

fejl: Ups! Ingen stjæle. Kontakt os for tilladelse.
ENGWE Online butik | Køb EP2 Pro & 750W Engine Pro
Logo
Sammenlign varer
  • I alt (0)
Sammenlign
0
Indkøbsvogn