Salgsbetingelser

1. Introduktion

1.1 Disse vilkår og betingelser regulerer salg og køb af produkter via vores hjemmeside.

1.2 Du vil blive bedt om at give din udtrykkelige accept til disse vilkår og betingelser, før du afgiver en ordre på vores hjemmeside.

1.3 Dette dokument påvirker ikke eventuelle lovbestemte rettigheder, du måtte have som forbruger (såsom rettigheder i henhold til forbrugerkontrakter (information, annullering og yderligere gebyrer) Regulations 2013 eller Consumer Rights Act 2015).

2. Fortolkning

2.1 I disse vilkår og betingelser:

(a) "vi" betyder vores repræsentanter for denne hjemmeside med vores oplysninger beskrevet i afsnit 22.1; og

(b) "dig" betyder vores kunde eller potentielle kunde,

        og "os", "vores" og "din" skal fortolkes i overensstemmelse hermed.

3. Ordreproces

3.1 Annoncering af produkter på vores hjemmeside udgør en "invitation til behandling" snarere end et kontraktligt tilbud.

3.2 Ingen kontrakt træder i kraft mellem dig og os, medmindre og indtil vi accepterer din ordre i overensstemmelse med proceduren angivet i dette afsnit 3 eller [alternativ bestillingsprocedure].

3.3 For at indgå en kontrakt via vores hjemmeside om at købe produkter fra os, skal følgende trin tages: du skal tilføje de produkter, du ønsker at købe, til din indkøbskurv og derefter gå til kassen; er du ny kunde, skal du så oprette en konto hos os og logge ind; hvis du er eksisterende kunde, skal du indtaste dine loginoplysninger; når du er logget ind, skal du vælge din foretrukne leveringsmetode og bekræfte din ordre og dit samtykke til betingelserne i dette dokument; du vil blive overført til vores betalingstjenesteudbyders hjemmeside, og vores betalingstjenesteudbyder vil håndtere din betaling; vi sender dig derefter en første bekræftelse; og når vi har tjekket, om vi er i stand til at opfylde din ordre, sender vi dig enten en ordrebekræftelse (hvorefter din ordre bliver en bindende kontrakt), eller vi bekræfter via e-mail, at vi ikke er i stand til at opfylde din ordre.

3.4 Du har mulighed for at identificere og rette inputfejl, inden du bestiller.

4. Produkter

4.1 Følgende typer produkter er eller kan være tilgængelige på vores hjemmeside fra tid til anden: El-cykler, Tilbehør.

4.2 Vi kan med jævne mellemrum ændre de tilgængelige produkter på vores hjemmeside, og vi forpligter os ikke til at fortsætte med at levere et bestemt produkt eller produkttype.

5. Priser

5.1 Vores priser er angivet på vores hjemmeside.

5.2 Vi vil fra tid til anden ændre de priser, der er angivet på vores hjemmeside, men dette vil ikke påvirke kontrakter, der tidligere er trådt i kraft.

5.3 Alle beløb angivet i disse vilkår og betingelser eller på vores hjemmeside er angivet inklusive moms.

5.4 Det er muligt, at priserne på hjemmesiden er forkert angivet; derfor vil vi verificere priser som en del af vores salgsprocedurer, så den korrekte pris vil blive meddelt dig, inden kontrakten træder i kraft.

5.5 Ud over prisen på produkterne skal du muligvis betale et leveringsgebyr, som vil blive meddelt dig, inden salgskontrakten træder i kraft.

6. Betalinger

6.1 Du skal under købsprocessen betale priserne på de produkter, du bestiller.

6.2 Betalinger kan foretages ved enhver af de tilladte metoder, der er angivet på vores hjemmeside fra tid til anden.

(a) PayPal med PayPal Express / Paypal Checkout;

(b) Mastercard;

(c) visum;

(d) American Express;

(a) Google Pay;

(a) Apple Pay;

6.3 Hvis du undlader at betale os et skyldigt beløb i henhold til disse vilkår og betingelser i overensstemmelse med bestemmelserne i disse vilkår og betingelser, kan vi tilbageholde de bestilte produkter og/eller ved skriftlig meddelelse til dig til enhver tid annullere salgskontrakten for produkterne.

6.4 Hvis du foretager et uberettiget kreditkort, betalingskort eller anden tilbageførsel, er du forpligtet til at betale os inden for 7 dage efter datoen for vores skriftlige anmodning:

(a) et beløb svarende til tilbagebetalingsbeløbet

(b) alle tredjepartsudgifter, vi har afholdt i forbindelse med tilbagebetalingen (inklusive gebyrer foretaget af vores eller din bank eller betalingsbehandler eller kortudsteder);

(c) et administrationsgebyr påDanmarkR 25.00 inklusive moms og

(d) alle vores rimelige omkostninger, tab og udgifter i forbindelse med inddrivelse af de beløb, der er nævnt i dette afsnit 7.4 (inklusive uden begrænsning advokatgebyrer og inkassobeløb),

        og for at undgå tvivl, hvis du undlader at genkende eller ikke husker kilden til en post på dit kortudtog eller andre regnskaber og foretager en tilbageførsel som følge heraf, vil dette udgøre en uberettiget tilbageførsel for formål med dette afsnit 6.4.

7. Leverancer

7.1 Vores politikker og procedurer vedrørende levering af produkter er angivet i vores leveringspolitikdokument. For nøjagtige datoer og yderligere leveringsoplysninger henvises til vores Levering Politik.

7.2 Vi sørger for, at de produkter, du køber, bliver leveret til den leveringsadresse, du angiver under købsprocessen.

7.3 Vi vil gøre en rimelig indsats for at levere dine produkter på eller før leveringsdatoen angivet i ordrebekræftelsen eller, hvis der ikke er angivet nogen dato i ordrebekræftelsen, inden for 3-11 dage efter datoen for ordrebekræftelsen for lokale Ordre:% s. Vi forbeholder os dog retten til levering inden for eller op til 30 dage.

7.4 Vi garanterer, at medmindre der er usædvanlige omstændigheder, vil alle leverancer af produkter blive afsendt inden for 5 dage efter den senere modtagelse af betalingen og datoen for ordrebekræftelsen.

8. Afstandskontrakter: fortrydelsesret

8.1 Dette afsnit 8 gælder, hvis og kun hvis du tilbyder at indgå kontrakt med os eller indgår kontrakt med os som forbruger – det vil sige som en person, der handler helt eller hovedsagelig uden for dit erhverv, forretning, håndværk eller erhverv. For 30-dages pengene-tilbage-garanti, se venligst vores 30-dages retur- og refusionspolitik.

8.2 Du kan tilbagekalde et tilbud om at indgå en kontrakt med os via vores hjemmeside eller annullere en kontrakt indgået med os via vores hjemmeside (uden at give nogen grund til din tilbagetrækning eller annullering) når som helst inden for perioden:

(a) begynder ved indsendelse af dit tilbud og

(b) slutter ved udgangen af ​​30 dage efter den dag, hvor produkterne kommer i din fysiske besiddelse eller fysisk besiddelse af en person, som du har identificeret til at tage dem i besiddelse (eller, hvis kontrakten vedrører levering af flere produkter, partier eller stykker af noget, 30 dage efter den dag, hvor de sidste af disse produkter, partier eller stykker kommer i din fysiske besiddelse eller fysisk besiddelse af en person, som du har identificeret til at tage dem i besiddelse).

8.3 For at trække et tilbud om kontrakt eller annullere en kontrakt på det grundlag, der er beskrevet i dette afsnit 8, skal du informere os om din beslutning om at fortryde eller annullere (alt efter omstændighederne). Du kan informere os ved hjælp af en hvilken som helst klar erklæring, der beskriver beslutningen. I tilfælde af annullering kan du informere os ved at bruge den fortrydelsesformular, som vi stiller til rådighed for dig. For at overholde fortrydelsesfristen er det tilstrækkeligt, at du sender din meddelelse om udnyttelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

8.4 Hvis du annullerer en kontrakt på det grundlag, der er beskrevet i dette afsnit 8, skal du sende produkterne tilbage til os (til returadresse oplyst af os) eller aflevere dem til os eller en person, der er autoriseret af os til at modtage dem. Du skal overholde dine forpligtelser, der er nævnt i dette afsnit 8, uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage efter den dag, hvor du informerer os om din beslutning om at annullere kontrakten. Du skal betale de direkte omkostninger ved returnering af produkterne.

8.5 Hvis du annullerer en ordre i overensstemmelse med dette afsnit 8, vil du modtage fuld tilbagebetaling af det beløb, du har betalt til os i forbindelse med ordren, inklusive omkostningerne ved levering til dig, undtagen:

(a) hvis du vælger en form for levering, der koster mere end den billigste form for levering, som vi tilbyder, forbeholder vi os retten til at beholde forskellen i omkostninger mellem den type levering, du har valgt, og den billigste form for levering, som vi tilbyder ; og

(b) som andet er fastsat i dette afsnit 8.

8.6 Hvis værdien af ​​de produkter, du returnerer, formindskes med et hvilket som helst beløb som følge af din håndtering af disse produkter ud over, hvad der er nødvendigt for at fastslå produkternes art, egenskaber og funktion, kan vi inddrive beløbet fra dig. til kontraktprisen. Vi kan inddrive dette beløb ved at trække det fra en eventuel tilbagebetaling til dig eller kræve, at du betaler dette beløb direkte til os. Håndtering, der går ud over den form for håndtering, der med rimelighed kan tillades i en butik, vil være "ud over, hvad der er nødvendigt for at fastslå varernes art, egenskaber og funktion" til disse formål.

8.7 Vi refunderer penge ved hjælp af den samme metode, der blev brugt til at foretage betalingen, medmindre du udtrykkeligt har aftalt andet. Under alle omstændigheder opkræves der ikke gebyrer som følge af refusionen.

8.8 Medmindre vi har tilbudt at afhente produkterne, vil vi behandle en tilbagebetaling til dig som følge af en annullering på det grundlag, der er beskrevet i dette afsnit 9 inden for perioden på 14 dage efter den dag, hvor vi modtager de returnerede produkter eller ( hvis tidligere) efter den dag, hvor du giver os bevis for at have sendt produkterne tilbage. Hvis vi ikke har sendt produkterne til dig på tidspunktet for fortrydelse eller annullering eller har tilbudt at afhente produkterne, vil vi behandle en tilbagebetaling til dig uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder inden for perioden på 14 dage efter dagen hvorpå vi er informeret om tilbagetrækningen eller annulleringen.

8.9 Du har ikke ret til at annullere en kontrakt som beskrevet i dette afsnit 8, i det omfang kontrakten vedrører:

(a) levering af ikke-præfabrikerede varer, der er foretaget på grundlag af et individuelt valg eller beslutning fra dig, eller varer, der er tydeligt personliggjorte.

9. Garantier og erklæringer

9.1 Du garanterer og erklærer over for os, at:

(a) du er juridisk i stand til at indgå bindende kontrakter;

(b) du har fuld autoritet, magt og kapacitet til at acceptere disse vilkår og betingelser;

(c) alle de oplysninger, du giver os i forbindelse med din ordre, er sande, nøjagtige, fuldstændige og ikke-vildledende; og

(d) du vil være i stand til at modtage produkterne i overensstemmelse med disse vilkår og betingelser og vores leveringspolitik.

9.2 Vi garanterer dig, at:

(a) vi har ret til at sælge de produkter, du køber;

(b) de produkter, vi sælger til dig, sælges uden gebyrer eller hæftelser, undtagen som specificeret i disse vilkår og betingelser;

(c) du skal nyde stille besiddelse af de produkter, du køber, undtagen som specificeret i disse vilkår og betingelser;

(d) de produkter, du køber, svarer til enhver beskrivelse offentliggjort på vores hjemmeside; og

(e) de produkter, du køber, vil være af tilfredsstillende kvalitet.

9.3 Alle vores garantier og repræsentationer i forbindelse med levering af produkter ændrer eller forstyrrer ikke disse vilkår og betingelser, leveringspolitik og vores returpolitik.

9.4 Alle vores garantier og repræsentationer i forbindelse med levering af produkter er angivet i disse vilkår og betingelser. I det maksimale omfang tilladt af gældende lovgivning og underlagt afsnit 11.1, er alle andre garantier og repræsentationer udtrykkeligt udelukket.

10. Begrænsninger og udelukkelser af ansvar

10.1 Intet i disse vilkår og betingelser vil:

(a) begrænse eller udelukke ethvert ansvar for død eller personskade som følge af uagtsomhed

(b) begrænse eller udelukke ethvert ansvar for bedrageri eller svigagtig vildfarelse

(c) begrænse ethvert ansvar på nogen måde, som ikke er tilladt i henhold til gældende lovgivning; eller

(d) udelukke enhver forpligtelse, der ikke kan udelukkes i henhold til gældende lovgivning,

        og hvis du er en forbruger, vil dine lovbestemte rettigheder ikke blive udelukket eller begrænset af disse vilkår og betingelser, undtagen i det omfang det er tilladt ved lov.

10.2 Begrænsninger og udelukkelser af ansvar, der er beskrevet i dette afsnit 10 og andre steder i disse vilkår og betingelser:

(a) er underlagt afsnit 10.1 og

(b) styrer alle forpligtelser, der opstår under disse vilkår og betingelser eller relateret til genstanden for disse vilkår og betingelser, herunder forpligtelser, der opstår i kontrakt, i erstatningsret (herunder uagtsomhed) og for misligholdelse af lovpligtig pligt, medmindre det udtrykkeligt er bestemt andetsteds i disse vilkår og betingelser.

10.3 Vi er ikke ansvarlige over for dig i forbindelse med tab som følge af begivenheder eller begivenheder uden for vores rimelige kontrol.

10.4 Vi er ikke ansvarlige over for dig i forbindelse med forretningstab, herunder (uden begrænsning) tab af eller skade på fortjeneste, indtægter, indtægter, brug, produktion, forventede besparelser, forretning, kontrakter, kommercielle muligheder eller goodwill.

10.5 Du accepterer, at vi har en interesse i at begrænse vores officers og medarbejders personlige ansvar, og i betragtning af denne interesse anerkender du, at vi er en enhed med begrænset ansvar; du accepterer, at du ikke fremsætter noget personligt krav mod vores officerer eller medarbejdere i forbindelse med tab, du lider i forbindelse med hjemmesiden eller disse vilkår og betingelser (dette vil naturligvis ikke begrænse eller udelukke ansvaret for den begrænsede ansvarsenhed sig selv til handlinger og undladelser fra vores officerer og medarbejdere).

11. Annullering af ordre

11.1 Vi kan annullere en kontrakt i henhold til disse vilkår og betingelser med det samme ved at give dig skriftlig meddelelse om opsigelse, hvis:

(a) du undlader at betale, rettidigt og fuldt ud, ethvert beløb, der skal betales til os i henhold til denne kontrakt; eller

(b) du begår ethvert brud på denne kontrakt.

11.2 Du kan annullere en kontrakt i henhold til disse vilkår og betingelser med det samme ved at give os skriftlig meddelelse om opsigelse, hvis vi begår brud på denne kontrakt.

11.3 Vi kan annullere en kontrakt i henhold til disse vilkår og betingelser ved skriftlig meddelelse til dig, hvis vi er forhindret i at opfylde denne kontrakt af enhver begivenhed uden for vores rimelige kontrol, herunder uden begrænsning enhver utilgængelighed af råmaterialer, komponenter eller produkter, eller ethvert strømsvigt, arbejdskonflikt, der påvirker enhver tredjepart, statslige bestemmelser, brand, oversvømmelse, katastrofe, optøjer, terrorangreb eller krig.

12. Konsekvenser af ordreannullering

12.1 Hvis en kontrakt i henhold til disse vilkår og betingelser annulleres i overensstemmelse med afsnit 11:

(a) vi ophører med at have nogen forpligtelse til at levere produkter, der ikke er leveret på datoen for annullering;

(b) du vil fortsat have en forpligtelse, hvor det er relevant, til at betale for produkter, der er blevet leveret på annulleringsdatoen (uden at det berører enhver ret, vi måtte have til at gendanne produkterne); og

(c) alle andre bestemmelser i disse vilkår og betingelser ophører med at have virkning, bortset fra at afsnit 1.3, 6.4, 10, 15, 16, 17, 18, 19 og 20 vil overleve opsigelsen og fortsætte i kraft på ubestemt tid.

13. Omfang

13.1 Disse vilkår og betingelser skal ikke udgøre eller påvirke nogen overdragelse eller licens af nogen intellektuel ejendomsret.

13.2 Disse vilkår og betingelser regulerer ikke leveringen af ​​nogen tjenester fra os eller nogen tredjepart i relation til produkterne (bortset fra leveringstjenester).

14. Variation

14.1 Vi kan revidere disse vilkår og betingelser fra tid til anden ved at offentliggøre en ny version på vores hjemmeside.

14.2 En revision af disse vilkår og betingelser vil gælde for kontrakter indgået på ethvert tidspunkt efter tidspunktet for revisionen, men vil ikke påvirke kontrakter indgået før tidspunktet for revisionen.

15. Opgave

15.1 Du accepterer hermed, at vi kan overdrage, overføre, underkontraktere eller på anden måde behandle vores rettigheder og/eller forpligtelser i henhold til disse vilkår og betingelser - forudsat, hvis du er forbruger, at en sådan handling ikke tjener til at reducere de garantier, der gavner dig under disse vilkår og betingelser.

15.2 Du må ikke uden vores forudgående skriftlige samtykke overdrage, overføre, underkontraktere eller på anden måde håndtere nogen af ​​dine rettigheder og / eller forpligtelser i henhold til disse vilkår og betingelser.

16. Ingen dispensationer

16.1 Der frafaldes intet brud på nogen bestemmelse i en kontrakt i henhold til disse vilkår og betingelser, undtagen med udtrykkeligt skriftligt samtykke fra den part, der ikke er i strid.

16.2 Ingen afkald på ethvert brud på nogen bestemmelse i en kontrakt i henhold til disse vilkår og betingelser skal fortolkes som et yderligere eller vedvarende afkald på ethvert andet brud på denne bestemmelse eller ethvert brud på nogen anden bestemmelse i den pågældende kontrakt.

17. Adskillelse

17.1 Hvis en bestemmelse i disse vilkår og betingelser bestemmes af en domstol eller anden kompetent myndighed som ulovlig og / eller ikke kan håndhæves, vil de øvrige bestemmelser fortsat være gældende.

17.2 Hvis en ulovlig og / eller ikke-håndhævelig bestemmelse i disse vilkår og betingelser ville være lovlig eller eksigibel, hvis en del af den blev slettet, anses den del for at være slettet, og resten af ​​bestemmelsen vil fortsat være i kraft.

18. Tredjeparts rettigheder

18.1 En kontrakt under disse vilkår og betingelser er til vores fordel og din fordel og er ikke beregnet til at drage fordel eller være eksigibel af nogen tredjepart.

18.2 Udøvelsen af ​​parternes rettigheder i henhold til en kontrakt i henhold til disse vilkår og betingelser er ikke underlagt samtykke fra nogen tredjepart.

19. Hele aftalen

19.1 I henhold til afsnit 10.1 skal disse vilkår og betingelser, sammen med vores leveringspolitik og vores returpolitik, udgøre hele aftalen mellem dig og os i relation til salg og køb af vores produkter og skal afløse alle tidligere aftaler mellem dig og os i forhold til salg og køb af vores produkter.

20. Lov og jurisdiktion

20.1 Disse vilkår og betingelser er underlagt og fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i Hong Kong.

20.2 Enhver tvist vedrørende disse vilkår og betingelser er underlagt den eksklusive jurisdiktion for domstolene i Hong Kong.

21. Lovpligtige og lovgivningsmæssige oplysninger

21.1 Vi indsender ikke en kopi af disse vilkår og betingelser specifikt i forhold til hver bruger eller kunde, og hvis vi opdaterer disse vilkår og betingelser, vil den version, som du oprindeligt accepterede, ikke længere være tilgængelig på vores hjemmeside. Vi anbefaler, at du overvejer at gemme en kopi af disse vilkår og betingelser til fremtidig reference.

21.2 Disse vilkår og betingelser er kun tilgængelige på engelsk.

22. Vores detaljer

22.1 
Gtwo Group Limited
RM 7B One Capital Place 18
Luard Road Wanchai HK
Hong Kong 999077

22.2 Du kan kontakte os:

(a) pr. post til ovennævnte postadresse;

(b) ved at bruge vores webstedskontaktformular; eller

(c) via e-mail ved at bruge den e-mailadresse, der er offentliggjort på vores hjemmeside.

fejl: Ups! Ingen stjæle. Kontakt os for tilladelse.
ENGWE Online butik | Køb EP2 Pro & 750W Engine Pro
Logo
Sammenlign varer
  • I alt (0)
Sammenlign
0
Indkøbsvogn